3 quan điểm sai lầm quẩn quanh của chúng sanh

Pháp thoại 3 quan điểm sai lầm quẩn quanh của chúng sanh được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27/09/2020

 1. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn thuyết như sau, chấp kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ”. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn thuyết như sau, chấp kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra”. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn hay Bà-la-môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do không nhân, không duyên”.
 2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn thuyết như sau, chấp kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì con người lãnh thọ lạc, khổ hay không lạc, không khổ, tất cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra”. Ta đến họ và nói: “Chư Tôn giả, có thật chăng, chư Tôn giả có thuyết như sau, có chấp kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân một vị tạo hóa tạo ra?”
 3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn thuyết như sau, chấp kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do không nhân không duyên”. Ta đến họ và nói: “Chư Tôn giả, có thật chăng, chư Tôn giả có thuyết như sau, có chấp kiến như sau: Phàm có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do không nhân, không duyên?”

(Trích Kinh Tăng Chi, Phẩm Lớn, Sở Y Xứ)

5/5 - (2 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "3 quan điểm sai lầm quẩn quanh của chúng sanh"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận