4 loại nghiệp phân theo sức mạnh

Nghiệp gồm có 4 loại: Tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp.

Tập quán nghiệp là nghiệp được hình thành theo thói quen, tạo nên tính cách đặc thù của mỗi người.

Tích lũy nghiệp là nghiệp chất chứa từ nhiều kiếp, có thể là những nghiệp giống nhau hay những nghiệp khác nhau.

Cực trọng nghiệp là những nghiệp cực ác như phạm tội ngũ nghịch, hoặc phạm giới liên tục như sát sanh liên tục, tà dâm liên tục …vẫn có thể phải chịu quả của vô gián nghiệp.

Cận tử nghiệp là những hành động, tư tưởng, hay lời nói phát khởi trước khi qua đời, được cho là có thể tác động đến tiến trình tái sinh của một chúng sanh.

Là Phật tử chúng ta chăm lo hộ trì Tam bảo, tu học Phật pháp, phải gieo nhân tốt cho tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp thì kết quả khi cận tử nghiệp đến sẽ ra đi thanh thản và an lành.

Mời quý Phật tử nghe bài pháp thoại 4 loại nghiệp phân theo sức mạnh do thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng để hiểu rõ hơn về nghiệp.

5/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "4 loại nghiệp phân theo sức mạnh"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận