4 nhân duyên để kiếp sau ta gặp lại nhau

Bài pháp thoại 4 nhân duyên để kiếp sau ta gặp lại nhau được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Minh Hiệp, Đồng Nai, ngày 14/01/2017 (17/12 Bính Thân)

618. Bốn Nhân Duyên Để Kiếp Sau Ta Gặp Lại Nhau (Rất Hay) (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận