8 điều chướng ngại của đời người

Bài giảng pháp 8 điều chướng ngại của đời người được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Linh Phong, Vĩnh Phúc, ngày 02-07-2016 (28-05 Bính Thân)

490. Tám Nạn Của Kiếp Người ( ĐĐ Thích Thiện Tuệ )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận