8 không của người tu (cập nhật phần 2)

Pháp thoại 8 không của người tu được thầy Thích Pháp Hoà thuyết giảng vào ngày 03/08/2018 trong khoá tu xuất gia gieo duyên lần thứ 16 tại Tu Viện Tây Thiên, Canada.

Tám Không Của Người Tu 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 3.8.2018 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "8 không của người tu (cập nhật phần 2)"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận