Chuyển tới nội dung

A Di Đà Phật

Hướng dẫn niệm A Di Đà Phật theo Pháp Môn Tịnh Độ qua các bài giảng của các vị Tổ và các vị Thầy gắn liền với Tịnh Độ Tam Kinh: kinh A Di Đà kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ.

A-di-đà trụ trì cõi Cực lạc (tiếng Phạn: sukhāvatī) ở phương Tây. Phật A Di Đà được tôn thờ trong Tịnh độ tông tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Tây Tạng, tượng trưng cho Từ bi và Trí tuệ.

Nam-mô A-di-đà Phật! Sáu chữ Hồng Danh xưng niệm Phật hiệu đã trở thành câu niệm Phật quen thuộc và phổ biến rất rộng rãi trong giới Phật tử xuất gia cũng như cư sĩ tại gia. Mức độ thông dụng trong sinh hoạt hàng ngày chứng tỏ lòng tín niệm của Phật tử thể hiện ở câu chào khi gặp nhau gồm có bốn chữ A-di-đà Phật!

Managed by top10congty.com
DMCA.com Protection Status