Ai an tâm cho mình?

Pháp thoại Ai an tâm cho mình? (Vấn đáp) được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Văn Thù, Hoa Kỳ, ngày 29/04/2018.

Ai An Tâm Cho Mình ? ( Vấn Đáp ) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 29.4.2018 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận