Ai biết tâm mình tịnh

Pháp thoại Ai biết tâm mình tịnh (Vấn Đáp) được Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại TV Chân Không , Ngày 09-09-2018

Ai Biết Tâm Mình Tịnh (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (TV Chân Không , Ngày 09 09 2018)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Ai biết tâm mình tịnh"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận