Ai chưa từng lỗi lầm

Bài pháp thoại Ai chưa từng lỗi lầm do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Tư Gia Minh Lộc (Đức Quốc) ngày 14/11/2015 (03/10/Ất Mùi)

Ai Chưa Từng Lỗi Lầm - Thầy Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Ai chưa từng lỗi lầm"

Bình luận