Ai cũng có Niết Bàn

Bài pháp thoại Ai cũng có Niết Bàn (vấn đáp) được thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử tại Tu Viện Tây Thiên, ngày 17/04/2017

Ai Cũng Có Niết-Bàn (vấn đáp) – Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv. Tây Thiên, Apr.17, 2017)


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận