Chuyển tới nội dung

An lạc

Niệm an lạc 2

Niệm an lạc

Bài pháp thoại niệm an lạc được Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Hiền Như Tịnh Thất, Canada, ngày 01/07/2016 https://www.youtube.com/watch?v=zwZ93pJ6tOA

An lạc trong bệnh tật 4

An lạc trong bệnh tật

Chủ đề: An lạc trong bệnh tật được Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Trung Tâm Y Khoa Phước An ngày 14/10/2016

Designed by hocvan12.com
DMCA.com Protection Status