Chuyển tới nội dung

Ba đối tượng khởi lên trong tâm lúc gần chết

Pháp thoại ngắn Ba đối tượng khởi lên trong tâm lúc gần chết được thầy Thích Thiện Tuệ chia sẻ tại chùa Pháp Bảo, huyện Bình Chánh, Tp. HCM, ngày 14/04/2019.

Ngay trước lúc chết, người ta sẽ thấy một trong ba đối tượng, đó là, kamma (nghiệp), kamma nimitta (nghiệp tướng) và gati-nimitta (thú tướng). Ở đây nghiệp có nghĩa là những việc làm tốt hoặc xấu (nói khác hơn, những tư hay chủ ý – cetanā – thiện hoặc ác) họ đã làm trong quá khứ. Nghiệp tướng – Kamma nimitta là những vật dụng hay công cụ họ đã dùng trong việc thực hiện những việc làm thiện hay ác ấy. Thú tướng – gati nimitta là viễn ảnh về cảnh giới hay nơi họ sẽ tái sinh vào đó
Ba đối tượng khởi lên trong tâm lúc gần chết

5/5 - (3 bình chọn)

1 bình luận trong “Ba đối tượng khởi lên trong tâm lúc gần chết”

  1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
    Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh
    Đều trọn thành Phật đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 

DMCA.com Protection Status