Bản chất thật của con người nằm ở đâu?

Pháp thoại Bản chất thật của con người nằm ở đâu? được Sư Cô Hương Nhũ giảng tại chùa Vạn Phước – 211, Ba Cu, TP Vũng Tàu, ngày 01/07/2018.

Bản Chất Thật Của Con Người Nằm Ở Đâu ? - Sư Cô Hương Nhũ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận