Bần cùng sinh đạo tặc

Pháp thoại Bần cùng sinh đạo tặc được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tịnh Xá Lạc Việt, Taipei Sanchong – Đài Loan, ngày 01-04-2018 (16-02-Mậu Tuất)

Bần Cùng Sinh Đạo Tặc - Thầy Thích Phước Tiến 2018 tại Đài Loan

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Bần cùng sinh đạo tặc"

Bình luận