Bảy lần thoát chết nhờ phước báu che chở

Bài pháp thoại Bảy lần thoát chết nhờ phước báu che chở do ĐĐ Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Hồ Tuyền Lâm, Tp. Đà Lạt, ngày 06/01/2018

̣̣900. Bảy Lần Thoát Chết Nhờ Phước Báu Che Chở (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận