Bệnh có phải từ nghiệp mà ra không

Pháp thoại vấn đáp Bệnh có phải từ nghiệp mà ra không được thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử
Bệnh có phải từ nghiệp mà ra không

Bệnh Có Phải Từ Nghiệp Mà Ra? (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Bệnh có phải từ nghiệp mà ra không"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận