Bệnh nghiệp và cách hóa giải

Bài pháp thoại Bệnh nghiệp và cách hóa giải Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Xuân Hòa, Đồng Nai, ngày 24/09/2016 (24/08 Bính Thân)

547. Bệnh Nghiệp Và Cách Hoá Giải (Rất Hay) (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận