Bệnh thân bệnh tâm và bệnh nghiệp

Pháp thoại Bệnh thân, bệnh tâm và bệnh nghiệp được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại nhà hàng Golden Palace, Biên Hòa, Đồng Nai, ngày 18/10/2017

873. Bệnh Thân, Bệnh Tâm và Bệnh Nghiệp (Rất Hay) (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận