Biển phước chứa vô cùng

Bài pháp thoại Biển phước chứa vô cùng do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tại Chùa Phước Hải, ngày 12/12/2015

Biển Phước Chứa Vô Cùng - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Phước Hải, Dec.12, 2015)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận