Biết thương mình là biết thương người

Pháp thoại “Biết thương mình là biết thương người” được Thầy Minh Niệm chia sẻ vào ngày 29.09.2018 tại Tân Bình, Sài Gòn.

Thầy Minh Niệm | Biết thương mình là biết thương người | 29.09.2018

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Biết thương mình là biết thương người"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận