Biểu tướng “Râu” bát tự trên tượng Phật

Bài pháp thoại Biểu tướng “Râu” bát tự trên tượng Phật do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Phật Quang ngày 09/04/2016 trong chuyến hoằng pháp tại Hàn Quốc

Biểu tướng "Râu" bát tự trên tượng Phật - Thầy Thích Pháp Hòa

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận