Bồ tát tại gia 14

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia 14 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 11/06/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

Bồ tát tại gia 145.00/5 (100.00%) 3 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Bồ tát tại gia 14"

Bình luận