Bồ Tát tại gia Bồ Tát xuất gia

Bài pháp thoai vấn đáp Bồ Tát tại gia Bồ Tát xuất gia được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Phước Hải, ngày 12-12-2015

Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (Chùa Phước Hải, Dec.12,2015)

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Bồ Tát tại gia Bồ Tát xuất gia"

Bình luận