Bồ tát tại gia phần 12

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia phần 12 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 18/04/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

Bồ Tát Tại Gia 12 - Thầy. Thích Pháp Hòa ( April 16, 2016 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận