Bồ tát tại gia phần 6

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia phần 6 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 20/02/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

Bồ Tát Tại Gia 6 - Thầy. Thích Pháp Hòa ( Feb 27, 2016 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận