Bồ Tát và hiếu lễ

Pháp thoại vấn đáp Bồ Tát và hiếu lễ được thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Kamen – Đức, ngày 14/06/2017

Bồ Tát Và Hiếu Lễ - Thầy Thích Pháp Hòa ( June 14, 2017 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận