Bốn hạng người nghe pháp

Bốn hạng người nghe pháp do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Thiền Viện Minh Đăng Quang, Philadelphia USA, ngày 14/09/2015

Bốn Hạng Người Nghe Pháp - Thầy Thích Pháp Hòa ( Sept 14,2015 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận