Bữa ăn và cuộc đời

Bài pháp thoại Bữa ăn và cuộc đời do Đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Linh Sơn, Hoa Kỳ

Bửa Ăn và Cuộc Sống – Thầy. Thích Pháp Hòa (Oct.6,2014)


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận