Bữa ăn và cuộc đời

Bài pháp thoại Bữa ăn và cuộc đời do Đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Linh Sơn, Hoa Kỳ

Bửa Ăn và Cuộc Sống - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Linh Sơn Austin, TX, Oct.6,2014)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận