Chuyển tới nội dung

Bước đầu học Phật

Chúng tôi viết quyển sách Bước đầu học Phật này cho những người mới bắt đầu học Phật. Bước đầu tuy tầm thường song không kém phần quan trọng, nếu bước đầu đi sai, những bước sau khó mà đúng được. Người học Phật khi mới vào đạo không hiểu đúng tinh thần Phật giáo, về sau sẽ hỏng cả một đời tu. Người có trách nhiệm hướng dẫn không thể xem thường kẻ mới học, cần phải xây dựng có một căn bản vững chắc, đi đúng đường hướng của Phật dạy. Hiểu Phật giáo một cách đúng đắn, mới mong thành một Phật tử chân chánh.

Vì muốn chỉ lẽ chánh tà để người mới vào đạo khỏi lầm lẫn, nên chúng tôi mạnh dạn chỉ thẳng những điều sai lầm hiện có trong Phật giáo. Làm như thế, không có nghĩa chúng tôi muốn vạch lưng chỉ thẹo cho kẻ khác thấy, mà cốt yếu muốn gầy dựng lại một nếp sống Phật giáo phù hợp với hiện tại và mai sau. Chúng ta sống trong thời khoa học, cần phải truyền bá Phật giáo thích ứng với chân lý gần với sự thật. Bản chất của Phật giáo đã là chân lý, là sự thật, chúng ta đừng làm méo mó khiến kẻ bàng quan hiểu lầm Phật giáo. Với nhiệt tình, chúng tôi một bề đả phá những mê tín đang ẩn náu trong Phật giáo, để cho bộ mặt Phật giáo trắng sạch hơn, không còn những thứ lọ nhơ làm lem luốc. Tinh thần tồi tà phụ chánh, chúng tôi chịu trách nhiệm những gì chúng tôi đã nói và hoàn toàn chịu trách nhiệm với những ai không hài lòng phiền trách chúng tôi.

Kính ghi

Thích Thanh Từ

Nội dung sách:

 01-Đạo Phậtbuoc dau hoc phat
 02-Tam qui
 03-Ngũ giới
 04-Đi lễ chùa
 05-Sám hối
 06-Cúng dường Tam Bảo
 07-Phật giáo độ sanh
 08-Luân hồi
 09-Tam độc
 10-Từ bi
 11-Mê tín, chánh tín
 12-Tội phước
 13-Nghiệp báo
 14-Giác ngộ pháp gì ứng dụng tu Ngũ thừaPhật giáo?
 15-Tinh thần giác ngộ của đạo Phật qua ngày lễ Vu-lan
 16-Pháp tu căn bản của Phật tử
 17-Tu trong mọi hoàn cảnh
 18-Hoa sen trong bùn
 19-Bồ-tát sợ nhân chúng sanh sợ quả
 20-Chấp là gốc của đấu tranh
 21-Cốt lõi của đạo Phật
 22-Chữ TỨC trong đạo Phật
 23-Thấy thân giả dối có phải quan niệm chán đời không?
 24-Số mạng, nghiệp báo đồng hay khác?
 25-Phật là gì?
 26-Thế nào là Phật pháp?
 27-Học Phật bằng cách nào?
 28-Làm sao tu theo Phật?

Vui lòng xem sách dưới dạng PDF: Bước đầu học Phật

Hoặc nghe file âm thanh bên dưới:

3.2/5 - (514 bình chọn)
Trang: 1 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Powered by petreviewz.com
DMCA.com Protection Status