Chuyển tới nội dung

Bước tới chân trời cao rộng

Chủ đề: Bước tới chân trời cao rộng được Thầy Minh Niệm giảng tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm, Quận 6, TP Hồ chí Minh, 10/2019.

https://www.youtube.com/watch?v=qkk_XAsGFvU

1 bình luận trong “Bước tới chân trời cao rộng”

  1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
    Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh
    Đều trọn thành Phật đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Operated by alicepetmart.com
DMCA.com Protection Status