Buồn làm sao buông

Bài pháp thoại Buồn làm sao buông được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Bồ Đề Thiền Viện, Tp. Đà Nẵng, ngày 03-08-2016 (01-07 Bính Thân)

517. Buồn Làm Sao Buông (Rất Hay) (ĐĐ Thích Thiện Tuệ )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận