Cách giữ lửa trong chuyện tình cảm

Pháp thại vấn đáp Cách giữ lửa trong chuyện tình cảm được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng cho các Phật tử

VẤN ĐÁP Cách Giữ Lửa Trong Chuyện Tình Cảm - Thầy Thích Pháp Hòa (rất hay)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Cách giữ lửa trong chuyện tình cảm"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận