Cách thức tụng Kinh Pháp Hoa của Phật tử tại gia

Pháp thoại Cách thức tụng Kinh Pháp Hoa của Phật tử tại gia sao cho đúng và linh nghiệm do Thầy Thích Trí Quảng thuyết giảng

Cách Thức Tụng Kinh Của Phật Tử Tại Gia (Kinh Pháp Hoa) || Thầy Thích Trí Quảng 2020

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Cách thức tụng Kinh Pháp Hoa của Phật tử tại gia"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận