Cái đẹp nào cũng mong manh

Video Pháp thoại Cái đẹp nào cũng mong manh do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phước Long, Khánh Hòa ngày 05/02/2017 (09/01 Đinh Dậu)

Cái Đẹp Nào Cũng Mong Manh - Thầy Thích Phước Tiến 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Cái đẹp nào cũng mong manh"

Bình luận