Cần nhân đạo hơn với loài cầm thú

Bài pháp thoại Cần nhân đạo hơn với loài cầm thú được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong Khóa tu một ngày an lạc lần 69 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 14/08/2016 (12/07 Bính Thân)

Cần Nhân Đạo Hơn Với Loài Cầm Thú (KT69) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận