Cần quên cần nhớ

Bài pháp thoại Cần quên cần nhớ được Thầy Thích Pháp Hoà thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 25/09/2016

Cần Quên - Nên Nhớ - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, Sept.25. 2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Cần quên cần nhớ"

Bình luận