Càng mở lòng chấp nhận càng giảm bớt khổ đau

Bài pháp thoại Càng mở lòng chấp nhận, càng giảm bớt khổ đau được thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng tại Tịnh xá Ngọc Pháp, ngày 13.01.2017

Càng mở lòng chấp nhận càng giảm bớt khổ đau3.92/5 (78.46%) 26 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận