Càng mở lòng chấp nhận càng giảm bớt khổ đau

Bài pháp thoại Càng mở lòng chấp nhận, càng giảm bớt khổ đau được thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng tại Tịnh xá Ngọc Pháp, ngày 13.01.2017

Sư Minh Niệm || Càng mở lòng chấp nhận, càng giảm bớt khổ đau || Tịnh xá Ngọc Pháp || 13.01.2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận