Câu A Di Đà Phật nói lên điều gì?

Bài giảng Câu A Di Đà Phật nói lên điều gì do giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Thiên Chánh – Tân Phú, HCM ngày 26/12/2015 (16/11/Ất Mùi)

Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì – Thầy Thích Phước Tiến


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận