Câu A Di Đà Phật nói lên điều gì?

Bài giảng Câu A Di Đà Phật nói lên điều gì do giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Thiên Chánh – Tân Phú, HCM ngày 26/12/2015 (16/11/Ất Mùi)

Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì - Thầy Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận