Cầu Phước

Bài pháp thoại Cầu Phước được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 29-5-2018 tại Chùa Phổ Đức Calgary, Canada.

Cầu Phước - Thầy Thích Pháp Hòa 29-5-2018 (Chùa Phổ Đức Calgary , 29 5 2018)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận