Chuyển tới nội dung

Cha mẹ

Có những yêu thương bị lãng quên khiến cho chúng ta quên mất sự hy sinh của cha mẹ. Nếu con đi khắp quả đất này thì người trông con không ai cha mẹ.

Nhớ mẹ 1

Nhớ mẹ

Bài pháp thoại nhớ mẹ được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Liên Trì, Bình Dương trong Khóa tu mùa hè 2016 https://www.youtube.com/watch?v=HCeMTceQZYE

Developed by thienlongtruyenky.com
DMCA.com Protection Status