Chánh tinh tấn, chánh định

Pháp thoại Chánh tinh tấn, chánh định do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 16/01/1994 tại Xóm Hạ, Làng Mai

Chánh Tinh Tấn, Chánh Định - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận