Chỉ có tình thương ở lại

Radio Chỉ có tình thương ở lại, số phụ 1: Còn đó trong ta lòng từ ái

MINH NIỆM | Radio CHỈ TÌNH THƯƠNG Ở LẠI | Số phụ 1: CÒN ĐÓ TRONG TA LÒNG TỪ ÁI

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Chỉ có tình thương ở lại"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận