Chỉ có tình thương ở lại

Radio Chỉ có tình thương ở lại, số phụ 10: Cho mầm sống vun lên

MINH NIỆM | Radio CHỈ TÌNH THƯƠNG Ở LẠI | Số phụ 10: CHO MẦM SỐNG VUN LÊN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Chỉ có tình thương ở lại"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận