Chiếc thuyền lướt sóng

Bài pháp thoại Chiếc thuyền lướt sóng do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Pháp Luân ngày 10/04/2016 trong chuyến hoằng pháp tại Hàn Quốc

Chiếc Thuyền Lướt Sóng - Thầy. Thích Pháp Hòa ( April 10, 2016 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận