Chớ để mất thân người

Đức Phật đã dạy “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”. Vì sao Đức Phật lại dạy thân người khó được? Nói thân người khó được là nói thân tương lai, chớ không phải nói thân hiện tại. Hiện tại chúng ta có được thân người rồi, nhưng mai sau khi thân này bại hoại, do nghiệp chướng sâu dày và tạo nhiều tội tác, chúng ta có được thân người nữa không, đó là vấn đề rất quan trọng.

Bài pháp thoại Chớ để mất thân người được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Bồ Đề, thành phố Montreal, Canada, ngày 08-10-2017

4.5/5 - (8 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Chớ để mất thân người"

Bình luận