Chú Chuẩn Đề

chu chuan de
Khể thủ quy-y Tô-tất-đế,
Ðầu diện đảnh lễ thất cu chi.
Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề,
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề,
Cu chi nẩm,
Ðát điệt tha.
Án,
Chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Ðề,
Ta bà ha.

Thầy Thích Trí Thoát tụng Chú Chuẩn Đề (chú thứ 4 trong bài 10 chú bên dưới, vị trí 1 phút 20)

Phật dạy: “Nếu muốn biết pháp này thành hay không thành, phải y pháp tụng chú, mãn đủ 7 ngày, liền trong chiêm bao mộng thấy Phật và Bồ Tát ban cho hoa trái, miệng mửa ra vật đen, sau lại ăn vật trắng, tức biết thành tựu.

Phật dạy: “Đà La Ni này có thế lực rất lớn, chí tâm tụng trì quyết phải tự chứng. Có công năng khiến cây khô phát sanh hoa, trái, huống gì nhũng quả báo ở thế gian. Nếu thường trì tụng thì thủy, hỏa, đao binh, oán gia độc dược đều không hại. Nếu người bị quỷ thần làm bịnh chết, kiết ấn tụng chú này 7 biến, lấy ấn, ấn nơi tại ngực đều khiến sống trở lại. Gia đình, nhà cửa ở không yên, bị quỷ thần gây họa, trì chú, chú vào bốn hòn đất, đem trấn 4 phía thì liền đi.

Phật dạy: “Nếu người trong lục thân không hòa, không nghĩ tình thương nhau, nên y pháp tụng chú hướng về lục thân thì được hòa hợp nghe tên thấy thân đều được hoan hỷ. Phàm cầu việc gì cũng vừa lòng toại tâm. Huống người trai giới đầy đủ, nhất tâm thanh tịnh y pháp tụng trì, thì nhất định chuyển thân này tức chứng Bồ Đề có được công lực.

Phật dạy: “ Thần Chú này có công năng diệt trừ Thập Ác, Ngũ Nghịch tất cả tội chướng. Thành tựu tất cả bách Pháp công đức. Trì Chú này dù ở tại gia hay xuất gia, không lựa kẻ tịnh người uế; chỉ chí Tâm trì tụng hay khiến Chúng Sanh đời sống ngắn ngủi, sẽ tăng thọ vô lượng. Ca Ma La Tật là bệnh nan y, còn trị lành, huống chi các bệnh khác; nếu không tiêu diệt là không có lý.

Nếu có ai tụng mãn (49 ngày), Chuẩn Ðề Bồ Tát khiến hai vị Thánh thường theo người đó, kẻ nào có Tâm niệm thiện ác, đều mỗi mỗi báo hiệu hai bên tai người đó đầy đủ.Nếu có người vô phước vô tướng cầu quan không toại ý, nghèo cùng khốn khổ, bức bách thường tụng Chú này sẽ khiến hiện đời được phước báu như Luân Vương cầu xin quan vị quyết được xứng toại. ”

Trong Thiền Tông, truyện Ðăng Lục có dẫn tích người xưa: “Cu Chi chỉ niệm Tam Hành Chú, mà được danh tiếng hơn người. Vì thế cho nên Chuẩn Ðề Thần Chú rất thù thắng linh diệu.

Nếu cầu Trí Huệ được Ðại Trí Huệ; cầu nam nữ lại được nam nữ.

Phàm có sở cầu, đều được xứng lòng và toại ý, giống Ngọc Như Ý; tất cả tùy Tâm mình muốn. Hơn nữa, tụng Chú này thường khiến cho các Quốc Vương, Ðại Thần và Tứ Chúng đều sanh lòng kính yêu, thảy đều hoan hỷ. Người tụng Chú này, xuống nước không chết chìm, nạn lửa không thể đốt, độc dược, oan gia, quân trận, cường tặc và Ác Long, thú, các loài Quỷ Mị đều không thể hại.

Nếu muốn thỉnh: Phạm Vương, Ðế Thích, Tứ Thiên Vương, Diêm La, Thiên Tử v.v… Chỉ tụng Chú này tùy thỉnh, quyết đến, không dám trước sau chậm trễ. Hoặc có sai khiến gì được như ý muốn. Thần Chú này có thế lực lớn đối vối Nam Thiệm Bộ Châu. Dời núi Tu Di; khô nước Ðại Hải; Chú vào cây khô sẽ phát sanh hoa quả. Huống chi là người năng y Pháp trì tụng, có thể chuyển nhục thân, được Ðại Thần Túc, sanh về cõi Trời Ðâu Suất.

Phật dạy: “Nếu y pháp tụng trì, nhất tâm tinh cần, thì công lực nói không thể hết. Kính Đàn pháp này không được cho người khác thấy nếu thấy thì không tốt, mất linh nghiệm, không được thành tựu viên mãn. Pháp này cần phải bí mật, không được tuyên nói, hãy tự mình chứng biết. Tùy ý mong cầu quyết được thành tựu thọ hưởng được cái vui nhiệm mầu thù thắng”.

Chú Chuẩn Đề4.02/5 (80.32%) 62 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

33 Trả lời to "Chú Chuẩn Đề"

 1. cac ban co tung chu thanh cong chua nhu vay duoc chua ma dam noi nhu vay . Minh tung 2 thang lien tuc van chang thay dieu gi xay ra ???????????????

  Trả lời
 2. quốc điều · Edit

  Mô phật…con đọc đc phần đầu của câu chú…phần sau con ko biết quý thầy có thể trợ duyên cho con đc ko ạk

  Trả lời
 3. Mình thật sự có một sự kg hiểu và muốn đươc giải đáp .đó lá nếu mình tụng kinh hàng ngày nhưng là phụ nữa thì đến những ngày kg sạch sẽ có được cúng tụng như bình thường kh ạ

  Trả lời
 4. Con muốn hỏi là : phần Cuối bài viết có viết rằng “Pháp này cần phải bí mật, không được tuyên nói, hãy tự mình chứng biết”. Nhưng bản thân con đã trì niệm chú và thấy được sự linh nghiệm của thần chú, vì thế con đã nói cho mẹ nghe và mẹ đọc theo, con còn nói về sự linh nghiệm của chú với bạn của con và chỉ cho bạn để bạn đọc theo. Như vậy con có làm sai không ạ. Dù con biết là không nên nói ra nhưng thấy bạn bè khổ con không chịu nỗi nên phải chỉ cho bạn. Xin chỉ cho con biết con làm như vậy có phải không tốt không để sau này con không phạm sai lầm nữa ạ.

  Trả lời
 5. Hôm nay có duyên đọc được bình luận của Quý anh chị em, xin phép chia sẻ quan điểm tu học của bản thân.
  + Có Quý vị thắc mắc thân nữ đến ngày không sạch sẽ có nên tụng chú hay không?
  + Có Quý vị thắc mắc rằng bản thân ca ngợi lợi ích của việc tụng niệm Chú Chuẩn Đề (hoặc bài Chú khác), để khiến người khác hoan hỉ mà tụng niệm theo, vậy có phải làm giảm sự linh nghiệm của Chú hay không?
  + Có Quý vị tụng Chú 1 thời gian nhưng chưa thấy được sự linh nghiệm?
  …và còn những điều thắc mắc tương tự.
  Mình vô tình nghe Quý tăng ni, bằng nhiều phương tiện, giảng giải những điều trên, kết hợp với quan điểm cá nhân, xin phép viết ra để Quý anh chị em đọc và suy ngẫm.

  Bất kể thân Nam hay Nữ, thân Người hay Vật, khỏe mạnh hay bệnh đau, sạch sẽ hay người đang dính những thứ không sạch sẽ…chỉ cần (1) nhập tâm, (2) quán tưởng, (3) tập trung vào hơi thở và niệm danh xưng đức A Di Đà hoặc bất kỳ danh xưng nào Quý vị muốn quán tưởng đến, hoặc hoa sen, sông, suối, biển, hồ…Chỉ cần kiên trì giữ tâm như vậy, chắc chắn sẽ tụng/nghe tụng có hiệu quả. Hiệu quả nhiều hay ít nằm ở chỗ quán tưởng đúng vị Phật phát ra bài chú hay không, hồi hướng đúng mục đích căn bản của bài Chú hay không, nghe Chú hay vừa nghe vừa niệm theo (niệm phải nhẹ nhàng, cảm thấy thanh tịnh…giống như lấy thân mình làm phương tiện cho chư Phật phát ra Chú vậy). Chốt lại, thành tâm là nhất thiết, còn lại là phương tiện, phương tiện tốt hơn thì mau chứng Quả hơn, tâm niệm không có thì phương tiện nào cũng sẽ không chứng được Quả.

  Cũng vì quan điểm ở ý trên, Quý vị hãy xem việc ca ngợi Chú để người khác hoan hỉ mà tụng niệm là 1 phương tiện. Đôi khi là đọc Chú, đôi khi là hát nhạc Chú, đôi khi chỉ là nghe và hồi hướng…Mục đích giáo hóa là quan trọng nhất, không có mục đích tốt thì mọi phương tiện không chứng được Quả, phương tiện càng tốt (vd là vai lớn nói cho vai nhỏ, là người tinh tấn nói cho người đang muốn nghe, là Sư thuyết pháp cho đại chúng…) thì càng hiệu nghiệm, mục đích vẫn là nhất thiết.

  Mình không có bất kỳ thần thông nào, nên không thể nhớ chuyện quá khứ cũng như thấy được tương lai. Đó là để tất cả mọi người mọi vật cảm thấy xuất phát điểm tu học như nhau (bằng tâm niệm, không bằng phương tiện), công bằng, Quý tăng ni cũng bằng hàng nghèo đói miễn nhất tâm niệm Phật. Chư Phật Chư Bồ Tát thương xót chúng sanh, nên đôi khi hóa duyên để ta cảm nhận Phật pháp hiện diện, giữ vững lòng tin mà tu học. Quan điểm này, theo mình, cũng thấy hợp lý khi tại sao người thích nghe kinh tiếng Việt, tiếng Phạn, nghe nhạc, nghe thuyết pháp…Vậy chung quy tu học bao lâu, Quý anh chị em đã nhất tâm chưa, rồi trong đời quá khứ có chắc không gây nghiệp? hay tai ương trong tương lai sẽ tiêu trừ do chúng ta tu học ở thời điểm hiện tại?…

  Mình chia sẻ quan điểm, xin Quý anh chị em thuận thì tu học theo phương pháp này, không thuận cũng đừng chê trách. Xin hồi hướng để gia đình mình cũng như mọi người được an vui!

  Trả lời

Bình luận