Tụng chú đại bi 21 biến

Chú đại bi 21 biến do Thầy Thích Trí Thoát tụng có chữ phụ đề

Xem thêm các bài khác về chú đại bi:

Nghe thầy Thích Trí Thoát tụng Chú Đại Bi bằng video có chữ phụ đề: Chú đại bi 5 biến | Chú đại bi 7 biến

4.4/5 - (15 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận