Chuyển tới nội dung

Tụng chú đại bi 21 biến

Nếu chúng ta tụng chú Đại Bi với tâm thanh tịnh, chú tâm thì sinh ra phước báu, công đức, mới có chư Thiên chư Thần hộ trì được. Bởi chúng ta cần phải hiểu bản chất của chú Đại Bi đó là tâm đại bi. Bên Mật Tông nói rằng, tụng chú Đại Bi phải có Mạn-đà-la, tức là tâm. Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói rằng: “Mạn-đà-la là tâm”. Khi có tâm từ bi chân thật, trì chú mới có công đức và được hộ trì.

Trái lại, nếu tụng chú Đại Bi mà tâm đầy hiểm ác thì sẽ không có tác dụng, thậm chí còn bị quả báo.

Chính vì thế, chúng ta phải minh bạch và không mê muội cho rằng ai trì chú cũng được công đức và được chư Thiên, chư Thần đi theo hộ trì. Có người một ngày trì hàng nghìn biến nhưng cũng không có được sự hộ trì. Bởi họ không có công đức chân thật, tâm không thật sự là thiện tâm.

Mặt khác, chúng ta phải tu tập các công đức, bởi vì “đức trọng quỷ thần kinh”. Khi chúng ta có đức, chư Thiên, chư Thần sẽ kính nể và bảo hộ cho mình chứ không phải cứ ăn trộm, ăn cắp xong tụng chú Đại Bi là các chư Thiên, chư Thần đến bảo vệ.

Chú đại bi 21 biến do Thầy Thích Trí Thoát tụng có chữ phụ đề

4.4/5 - (16 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Managed by nguyenvanhieu.vn
DMCA.com Protection Status