Chư Hạnh Pháp Môn

Bài pháp thoại Chư Hạnh Pháp Môn được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Từ Vân, Colorado ngày 18/08/2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận