Chưa biết thương mình sao biết thương người

Bài pháp thoại Chưa biết thương mình sao biết thương người được Thầy Thích Minh Niệm giảng tại Quan Âm Tu Viên, năm 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận