Chướng ngại của người tu

Bài pháp thoại Chướng ngại của người tu do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Hương Lâm trong chuyến hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
Chướng ngại của người tu

Chướng Ngại của Người Tu - Thầy Thích Pháp Hòa (Chùa Hương Lâm, Dec.14, 2014)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận